ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

UNDER CONSTRUCTION

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

To αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου καλύπτει την Τεχνολογία Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΕΠ των οποίων το γνωστικό αντικείμενο ή/και το διδακτικό έργο ή/και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Εργαστήριο προσφέρει προπτυχιακό και μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό έργο σε αντικείμενα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των μελών του.....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ

Το Εργαστήριο Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών σύμφωνα με το καταστατικό του έχει ως στόχο τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας....

Διαβάστε περισσότερα